O nas

Witamy na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RECEPTOR

Poradnia Receptor to niepubliczna placówka, w której zarówno dzieci, jak i rodzice mogą uzyskać specjalistyczną i kompleksową pomoc oraz wsparcie. Zajmujemy się szeroko pojętą diagnozą i terapią dzieci oraz osób dorosłych.
Oferujemy diagnozę i terapię w zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych.

Placówka prowadzona jest równolegle z przedszkolami integracyjnymi i terapeutycznymi.
Z naszymi PACJENTAMI pracują doświadczeni terapeuci, specjaliści w dziedzinach:
 • Integracja Sensoryczna
  (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez poprawę percepcji i przetwarzania bodźców zmysłowych),
 • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata(Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań)
 • Metoda Johansena (zaburzenia uwagi słuchowej),
 • Metoda Warnkego (dysleksja, problemy logopedyczne i behawioralne),
 • Biofeedback (ćwiczenia w kontrolowaniu reakcji organizmu(zaburzenia koncentracji) i relaksacji),
 • Fizjoterapia (usprawnianie ruchowe),
 • Dogoterapia (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez kontakt ze zwierzęciem),
 • Logopedia (usprawnianie mowy),
 • Logorytmika (usprawnianie mowy przez użycie form muzycznych oraz rytmicznych),
 • Kynologopedia (usprawnianie mowy w kontakcie z psem),
 • Terapia ręki (grafomotoryka, usprawnianie motoryki małej),
 • Arteterapia (terapia sztuką poprzez aktywność muzyczną, plastyczną, a także teatralną),
 • Masaż metodą Shantala (poprawa ogólnego funkcjonowania, szczególnie budowanie świadomości ciała dziecka),
 • Terapia pedagogiczna (korygowanie zaburzeń rozwoju i zachowania poprzez oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne),
 • Terapia funkcji wzrokowych (korygowanie zaburzeń w obrębie cech narządu wzroku),
 • Metoda ruchu rozwojowego wg Weroniki Sherborne (usprawnianie ruchowe, kształtowanie orientacji w schemacie ciała).
 • Wczesna interwencja logopedyczna (praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie życia).
Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej Poradni objęte są dofinansowaniem.

Masz wątpliwości, obserwujesz nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, zgłoś się do nas! Pomożemy zdiagnozować problem i dobierzemy właściwą terapię..