Grupa terapeutyczna

Home Przedszkole Grupa terapeutyczna
Grupa terapeutyczna
Rozpoczynamy nabór do grupy przedszkolno – terapeutycznej liczącej do 6 osób, gdzie nad ich rozwojem sprawuje opiekę dwóch nauczycieli – terapeutów plus specjaliści podczas terapii indywidualnej i grupowej.
[/vc_row_inner]
Kadra
Nad grupą czuwa interdyscyplinarny zespół składający się z psychologów, pedagogów specjalnych, rehabilitanta, logopedy, terapeuty z zakresu integracji sensorycznej. Wszystkich ich łączy nie tylko wiedza i doświadczenie, ale też mądre podejście do budowania wartościowej relacji z Dzieckiem, która sprzyja terapii.
Terapie realizowane w naszej placówce

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
 • Rewalidacja
 • Dogoterapia
 • Sala Doświadczeń Świata
 • Muzykoterapia
 • Trening słuchowy
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Terapie grupowe
 • Terapia ręki
 • Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)
Edukacja włączająca, czyli czas spędzony nie tylko w kilkuosobowej grupie terapeutycznej, ale też z całą przedszkolną społecznością. Specjalnie zaprojektowana przestrzeń pozwalająca na naukę samodzielności. Możliwość doboru diety.
Podczas zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w Naszym przedszkolu realizowane są TRZY podstawowe cele:
Rozwijanie deficytowych zachowań
Czyli takich, które uważa się za typowe i pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale – np. motywacja, naśladowanie, prawidłowa mowa, adekwatne okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, samoobsługa itp.
Redukowanie niepożądanych zachowań
Zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, odmawianie jedzenia, nieprawidłowa mowa.
Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie
Zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas, gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne.

Ostatecznym celem terapii jest wykształtowanie u dziecka umiejętności umożliwiających mu uczenie się ze środowiska oraz to, jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie w funkcjonowaniu społecznym.