Wczesne wspomaganie rozwoju

Home Przedszkole Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
Informacje na temat funkcjonowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
  • Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
  • Jednostki systemu oświaty, w których powołano zespoły muszą spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
  • Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu i są to zajęcia bezpłatne.
  • Zajęcia obejmują; indywidualne zajęcia z terapii podstawowej, zajęcia z logopedą oraz rehabilitantem bądź terapeutą Integracji Sensorycznej.
  • Rekrutacja prowadzona jest w ciągu całego roku.